Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Profesionální služby

Aktuality

Vice o službách


Služby

Které konkrétní služby Vám nabízíme:

Zhodnocení stávajícího pojištění

 • výpočet pojistných částek pojišťovaných budov a staveb a porovnání se stávajícími pojistnými částkami,
 • prohlídka pojišťovaného majetku,
 • ocenění rizik ve vztahu k pojistnému krytí, včetně vyhodnocení dopadu záplav v roce 2002.

Návrh pojistného programu

 • na základě přředchozího hodnocení a našich zkušeností s pojištěním jiných subjektů,
 • stanovení rizik, která by měla být pojištěna,
 • navrhnout optimální spoluúčasti a limity plnění pro jednotlivá pojištěná rizika,
 • "komplexní a optimální koncepce pojištění"

Příprava výběrového řízení

 • zpracování zadání pro výběrové řízení na nejvhodnějšího pojistitele,
 • navržení doplňujících kritérií pro výběr,
 • oslovení vybraných pojišťoven,
 • zhodnocení předloýených nabídek, zhodnocení pro rozhodnutí.

Příprava pojistných smluv s vybraným pojistitelem/pojistiteli

 • doložení potřebné dokumentace pro vypracování pojistné smlouvy,
 • kontrola a konzultace textace pojistné smlouvy,
 • ujednání o způsobz zabezpečení pojišťovaných věcí a stanovení výhodných odchylných ujednání o daném způsobu zabezpečení,
 • stanovení způsobu placení - rozložení splátek ročního pojistného,
 • celková kontrola správnosti údajů uvedených v pojistné smlouvě včetně podpisu pojistné smlouvy v souladu s podpisovými právy vybrané= pojišťovny.

Běžné činnosti spojené s pojištěním po uzavření pojistné smlouvy

 • průběžná evidence všech smluv, placení pojistného, vyúčtování případných přeplatků apod.,
 • aktualizace pojištění podle potřeb klienta a podle měnících se pojistných podmínek na pojistném trhu,
 • zajištěšní likvidace pojistných událostí, tj. příprava podkladů, vzplnění hlášení pojistné události, stanovení a doporučenáí potřebné dokumentace za účelem dosažení rychlé likvidace,
 • v případě velkých škod zajištění zálohového plnění - vyplacení až 50% z předpokládané škody ihned,
 • sledování průběhu likvidace škody až do vyplacení náhrady,
 • evidence škod,
 • návrh opatření proti opakování škody.

Co považujeme za výhody Vaší spolupráce s námi:

 • při zpracování popjistného programu účelně využijeme zkušenosti s pojištěním jiných subjektů,
 • převezmeme za Vás veškeré činnosti, které souvisí s běžnou správou pojištění a slikvidací pojistných událostí,
 • v případě potřeby - škodní události - poskytneme bezprostřední osobní kontakt a návštěvu u Vás,
 • v případě pojištění podnikatelů jsme schopni, v případě že to bude nutné, zajistit bezplatné vyškolení určeného zaměstnance pro vzbrané činnosti související s pojištěním,
 • stejně jako všechny makléřské firmy pracujeme za provizi, která neovlivňuje výši pojistného a není placena pojištěným, v systému schváleném Asociací pojišťoven.


eBRÁNA webarchitect