Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Profesionální služby

Aktuality

Vice o službách


Pojištění, pojišťovací makléři, pojišťovací agent, MAKLÉŘSKÁ POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

MPS-makléřská pojišťovací společnost, s.r.o. byla založena v roce 1998. Jejími jednateli, zaměstnanci a obchodními zástupci jsou osoby s dlouholetou předchozí praxí a systematickým vzděláváním v oblasti průmyslového a občanského pojištění.

Společnost má sídlo v České Lípě. V případě významného obchodu i na jiném území ČR zajistíme kvalifikovaného pracovníka přímo v místě podnikání daného subjektu.
Mezi naše klienty patří firmy z oblasti strojírenského a chemického průmyslu, dále z oblasti stavebnictví, potravinářství, zemědělství, města a obce a jiné.

Klademe důraz na co nejtěsnější spolupráci s podniky, v jejichž zájmu jednáme a na naši trvalou přítomnost v "místě" pojištění. Snažíme se vyvarovat nedostatků velkých firem působících v pojišťování - "neosobnímu a někdy anonymnímu" jednání a menší odpovědnosti vyplývajícící z opakovaně delegované a dělené pravomoci.

Společnost je smluvně online připojena do interních sítí České pojišťovny, a.s., Allianz pojišťovny, a.s., Kooperativy pojišťovny, a.s. a České podnikatelské pojišťovny, a.s.. Současně využíváme programové vybavení i ostatních pojišťoven, které je poskytováno formou CD.
Všechny základní údaje námi spravovaných smluv (základní evidence smluv, rozsah pojištěných rizik, termíny obnov smluv, změny rozsahu pojištění, evidence likvidace pojistných událostí) evidujeme a sledujeme specielním programem Pojišťovací makléř. Údaje máme předepsaným způspbem zabezpečeny a zálohujeme je na samostatných datových nosičích mimo hlavní kancelář.

Pro oceňování hodnoty majetku používáme program MP Expert. Tento program byl pro účely pojišťování vytvořen ve spolupráci s Fakultou stavebnictví v Brně. Program umožňuje návazně na podmínky stanovené zákonem o oceňování majetku efektivně stanovit časovou a novou hodnotu nejen budov a staveb, ale i strojů a zařízení. Naše společnost licenci k jeho provozování zakoupila jako jedna z prvních v ČR.

Společnost je stálým členem Asociace českých pojišťovacích makléřů. Členství nám umožňuje nejen účast na vzdělávacích cyklech, ale také přístup k aktuálním odborným informacím, které Asociace pro své členy připravuje. Prostřednictvím Asociace máme také zpřístupněny i vysoce kvalifikované služby pro řešení mimořádných případů (např. právní nejasnosti při posuzování odpovědnosti za škodu, sporné případy zamítnutých škod apod.). Na přednáškách a seminářích které Asociace českých pojišťovacích makléřů organizuje opakovaně přednáší zástupci MF ČR, světových zajistitelů, pojišťoven a dalších institucí souvisejících s oblastí pojištění.

MPS-makléřská pojišťovací společnost, s.r.o. má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Společnost je tedy od 01.01.2005 nově pojištěna na 50.000.000 Kč jako "pojišťovací agent" a na 50.000.000 Kč jako "pojišťovací makléř"eBRÁNA webarchitect